O Nas

Dyrektorem przedszkola jest P. Hanna Markiewicz – doświadczony wieloletni nauczyciel Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie. Osoba P. Markiewicz gwarantuje profesjonalną organizację  procesu wychowawczo – dydaktycznego.

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych, serdecznych Pań nauczycielek.
Dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych gwarantujemy zajęcia specjalistyczne zarówno indywidualne jak i grupowe.

Jeżeli cenisz indywidualne podejście do dziecka, jego pobyt w kameralnej grupie rówieśników a zatem i większe bezpieczeństwo to właśnie jest miejsce dla Twojego dziecka.

Nasza misja:

 • rozwijanie niepowtarzalnej, autonomicznej osobowości każdego dziecka
 • umożliwianie mu działania we własnym tempie i rytmie
 • wspieranie kreatywności, pobudzanie i rozwijanie twórczej wyobraźni
 • kształcenie kompetencji we wszystkich obszarach rozwoju
 • dostarczanie możliwości gromadzenia doświadczeń i podejmowania różnorodnych działań
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych kształcących pożądane umiejętności i nawyki
 • wspieranie w osiagnięciu gotowości do podjęcia nauki w szkole

Drogą do osiągniecia tych celów są sprawdzone i skuteczne metody pracy opracowane przez uznane autorytety w dziedzinie wychowania i edukacji;

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
METODA DOBREGO STARTU
METODA OFERT
METODA RUCHU ROZWIJĄJACEGO WERONIKI SHERBORNE
METODY AKTYWIZUJĄCE

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jakość doświadczeń dzieci jest i będzie różna, ze względu na różnice indywidualne i środowisko rodzinne. 
Dlatego też oczekujemy aktywnej współpracy rodziców w procesie wychowania i edukacji dzieci.

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców i ich Rodziców:

z Kostrzyna, z Siekierek i okolic do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

“Słoneczko” w Kostrzynie oraz w Siekierkach

Oferujemy:

 • profesjonalną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN
 • zajęcia gwarantujące wszechstronny rozwój dziecka w sferze emocjonalnej, społecznej i intelektualnej
 • ciekawe formy i metody pracy wzorowane na rozwiązaniach stosowanych w przedszkolu publicznym
 • dobrze wyposażone sale zajęć i ogród przedszkolny ze sprzętem rekreacyjno-zabawowym
 • realizację procesu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego według indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
 • prawidłowo zbilansowane posiłki zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci
 • bogaty wachlarz zajęć:
  • nauka języków obcych,
  • rytmika,
  • katecheza,
  • nauka gry na instrumentach,
  • terapia logopedyczna,
  • nauka tańca,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • basen,
  • piłka,
  • i inne- do uzgodnienia z Rodzicami
 • opiekę medyczna i pielęgniarska
 • opiekę specjalistów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych


Godziny otwarcia 6.00 – 17.00 Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy przedszkola w zależności od indywidualnych potrzeb.